Maakesken kylä ry.:n varsinainen kokous to 7.3. Rientolassa

Maakesken kylä ry:n varsinainen kokous Rientolassa torstaina 7.3.2019 klo 18. Päätösasioina hallituksen valinta sekä tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.

Tervetuloa!

Maakesken kylä ry.