Maakesken kyläyhdistyksen syyskokouksen terveisiä

Rientolassa 2.11. 2017 pidetty Maakesken kyläyhdistyksen syyskokous vahvisti vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjetin. Vuoden 2018 toiminnassa teemoina ovat luonto ja liikunta. Aktiviteettia on lähes joka kuukaudelle ja erityisesti halutaan löytää myös nuorisoa innostavaa toimintaa. Lisäksi yhdistys panostaa kotisivujen kehittämiseen ja vahvistaa edelleen yhteistyötä kylän muiden yhdistysten kanssa. Vuoden 2018 jäsenmaksuksi päätettiin 10 eur. Hyväksytty toimintasuunnitelmaa tulee näille sivuille myöhemmin.

Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin nykyinen puheenjohtaja Marjatta Ojala. Hallituksen jäseninä jatkavat Eva Häkkä-Rönnholm, Outi Lehto, Marja Mononen, Elsa Nieminen, Maija Ojala ja Helena Pakkanen. Uutena hallitukseen valittiin Jussi Salomäki.