Rientolaan etätyöpisteitä ja rantaan avantouintipaikka

Hämeen ELY-keskukselta myönteinen rahoituspäätös Maakesken kehittämiseksi

Maakesken kyläyhdistys on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen Ely-keskukselta. Rahoituksella lisätään Rientolan kylätalon roolia kylän toiminnan keskuksena sekä tehdään avantouintipaikka kylän rantaan.

 

Rientolaan etätyöpiste ja elokuvien katselumahdollisuus

Kylätaloon tulee etätyöpiste ja elokuvien esitysmahdollisuus. Nämä toiminnot edellyttävät nopeaa nettiyhteyttä ja Rientola liitetään valokuituverkkoon. Sujuvan etätyön mahdollistamiseksi Rientolaan tulee myös ”puhelinkoppi”, joissa voi pitää mm. teams-palavereja häiritsemättä muita samassa tilassa työskenteleviä. Rientolaan on tulossa puhelinkopin lisäksi nykyaikaiset AV-laitteet ja kopiokone.

Etätyötilat on tavoitteena saada käyttöön jo kesän 2024 aikana, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marjatta Ojala arvelee. Kysyntää etätyötiloille on ollut, joten on mukava tarjota kyläläisille heidän tarpeelliseksi kokemiaan palveluja. Kannattaa seurata Maakesken kylän nettisivuja, joista saa ajantasaista tietoa etätyötilojen käyttöönotosta, Marjatta vinkkaa.

 

Avantouintipaikan rakentaminen rantaan

Hankerahoituksella lisätään Maakesken kylän rannan ympärivuotista käyttöä. Kylän saunalle rakennetaan avantouintipaikka, joka edellyttää sähköliittymän hankkimista rantaan. Sähköliittymä on iso asia ja suuri kustannustekijä hankkeessa. Sähköliittymä mahdollistaa rannan kehittämisen myös jatkossa. On iso asia, että saimme yhdessä yhteisten maa- ja vesialueitten kanssa tehtyä sopimuksen rannan saunan vuokraamisesta kyläyhdistyksen käyttöön avantouintia varten, Marjatta iloitsee. Avantouinti on kasvava laji ja sillä on paljon terveysvaikutuksia.

 

Hankerahoitus edellyttää omarahoitusta ja talkootyötä

Myönnetty hankerahoitus edellyttää omaa rahoitusosuutta ja talkootyötä. Kyläyhdistys järjestääkin tulevana kesänä talkoita mm. ”puhelinkopin”  kokoamiseksi ja maalaamiseksi Rientolaan sopiviksi.

Oma rahoitusosuuden kokoon saamiseksi käännytään kyläläisten vakituisten ja vapaa-ajan asukkaisen puoleen, jotta halukkaat voivat tukea kylän toimintaa lahjoittamalla haluamansa summan kylän kehittämiseksi.

 

Liikkeelle lähdetään Rientolasta ja jatketaan rantaprojektin parissa, kun Rientola on saatu kuntoon.