Maakeski elinvoimaiseksi hankkeen seminaari 12.8.2023

Maakeski elinvoimaiseksi -hankkeen vapaa-ajan asunto vakituiseksi seminaari veti Rientolan salin täyteen väkeä lauantaina. Kunnanjohtaja Juha Rehulan ja rakennustarkastaja Henri Vidgrenin puheenvuorot kiinnostivat osallistujia ja salissa syntyi runsaasti keskustelua.

Kyläpäällikkö Marjatta Ojala avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Rientolaan sekä sanallisesti että herkullisten tarjottavien muodossa.

Osallistujat kuuntelivat kiinnostuneena kuusi päivää kunnanjohtajana olleen Rehulan ajatuksia Padasjoesta. Uusi kunnanjohtaja oli ottanut jo heti kunnan hyvin haltuun sekä lukuina että haluna kohdata ja kuulla kuntalaisia. Puheenvuoro sai suuret aplodit ja niistä päätellen salissa olijat olivat tyytyväisiä kuulemaansa.

Kunnanjohtajan jälkeen Maakeski elinvoimaiseksi -hankkeen projektipäällikkö Minna Martin-Päivä jatkoi aiheella vapaa-ajan asukkaiden merkitys kunnalle/kylälle. Puheenvuorossa käsiteltiin samoja asioita lukujen valossa kuin Rehulankin puheenvuorossa, keskittyen myös Maakesken lukuihin.

Seuraavana oli vuorossa rakennustarkastaja Henri Vidgren, joka kertoi, miten vapaa-ajan asunnon saa muutettua vakituiseksi asunnoksi. Vidgrenin käytännönläheinen ja asiakaslähtöinen suhtautuminen oli positiivista kuultavaa ja rohkaisi ihmisiä keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä. Kunnanjohtaja totesikin, että usein rakennustarkastaja on kuntalaisen tai vapaa-ajan asukkaan ensimmäinen kontakti kunnan viranhaltijoihin. Vidgren antaakin neuvovalla ja asiakaslähtöisellä asenteellaan hyvän kuvan kunnan viranhaltijoista. Aiheen tiimoilta käytettiin monia hyviä puheenvuoroja ja nostettiin esiin myös rakennusten peruskorjauksen ja rakentamisen tärkeys alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Rakentamisen äänet ja pihojen siistiminen ovat positiivisia signaaleja alueella.

Lopuksi kuultiin vielä kooste hankkeen aikana tehdyistä kyselyistä ja niiden perusteella syntyneistä suunnitelmista Maakesken kehittämiseksi. Hankkeen aikana on noussut esiin rannan ja Rientola merkitys kyläläisille sekä toiveet niiden kehittämiseksi. Seuraavaksi on tarkoitus saada rantaan avantouintipaikka sekä etätyöpiste Rientolaan. Maakesken kyläyhdistys on jo päättänyt edistää näitä hankkeita. Avantouintipaikan toteutumisen edellytys on sähköliittymän saaminen rantaan. Toivottavasti sekin asia etenee, jotta Maakesken rannasta löytyy avantouintipaikka jo kaudella 2023-2024.

Ilahduttavaa oli kuunnella osallistujien keskustelua ja kannustavia kommentteja Maakesken kehittämiseen liittyen.

Kiitos kaikille osallistujille ja viranhaltijoille osallistumisesta seminaariin.