Maakesken raitti

Missä on vanha Maakesken raitti

Ylen Lahden alueradion nettisivuilla on muuan vanha valokuva. Se esittää ehkä noin sadan vuoden takaista Maakesken raittia risuaitoineen, mutta kuvien keräilijällä ei ole tarkempaa tietoa kuvaamispaikasta. ”Tiedätkö sinä?” kuvatekstissä kysytään.

Nykyinen Maakeskenraitti tulee Sallankorvenmäeltä Maakesken eteläisestä Nelostien liittymästä kylän liikekeskukseen jatkuakseen Muurahaismäentien ja Mukulintien risteyksestä Häntämäentienä Harilan suuntaan. Keräilijän kuva ei näytä olevan tältä raitilta.

Vanhoissa kartoissa Maakeski on ryhmäkylä. Nykyisiä katuosoitteita käyttäen ryhmäkylän paikka on aika helposti määriteltävissä ja rajattavissa.

Anders Colleenin kartassa vuodelta 1751 Maakesken kartano eli Anttilan sotilasvirkatalo on Häntämäellä Arosillantien länsipuolella eli siellä, missä Anttila on myös nykyisin. Talonpoikaistalot ovat Kylänjoen eli Vääntämänjoen molemmin puolin vanhan maantien niin sanotun kylänmutkan koillispuolella. Niitä on Mukulintien varrrella, ja melkoinen taajama on Muurahaismäentien alun sekä Koivukujan ja Koivikkokärjen paikkeilla. Muuta asutusta, kenties sotilastorppia tai käsityöläisten mäkitupia, on Vakkilantien ja Harvaraunion välillä. Vakkilantien ja Maakeskenraitin väliselle alueelle ei karttaan ole merkitty rakennuksia.

Ryhmäkylä on piirretty myös 1840-luvulta peräisin olevaan tuntemattoman tekijän laatimaan karttaan. Muista erillään oleva Anttila on edelleen nimetty puustelliksi, vaikkei siellä enää asunutkaan upseereita. Muut talot on piirretty yhdeksi ryhmäksi entisille sijoilleen. Suojalanmäellä näyttäisi olevan pari torppaa.

Kalmbergin kartasta vuodelta 1855 voidaan huomata ryhmäkylän hajoamisen alku. Siinä ovat jo ”Salla” eli Salvila nykyisellä Sallanmäellä ja ”Tepenen” eli Teppinen nykyisillä tienoillaan Linnamäen takana noin kilometrin verran taajamasta kaakkoon. Muurahaismäentien suunnassa on pari taloa ja siitä Kallio-Rekolantien suuntaan on muutama torppa; nykyinen Kallio-Rekolantie näyttää muuten tuolloin jatkuneen ainakin polkuna Haajasten länsipuolitse nykyiselle Hirtniementielle Nyystölään. Piilosilla on kaksi torppaa kuten myös Suojalanmäellä. Sekä Vähä- että Isojoen suuhun – nykyisen Päijätlahden talon pohjois- ja eteläpuolelle – on merkitty mylly tai vesiratas, mutta, kumma kyllä, Kylänjoen juoksulla niitä ei ole.

Mutta miltä raitilta on otettu keräilijän löytämä kuva? Tie ja risuaita, tasamaata, rakennuksia näkyy, vaan ei näy Sallanmäkeä, Vakkilanmäkeä eikä Korkiasmäkeä, ei Kylänjokea eikä sen varrella kylän keskellä olevaa kalliota.

Vanhan valokuvan esittämän tasankomaiseman voisi kenties nähdä katsomalla Vakkilantieltä Koivukujalle. Sekö on vanhan valokuvan esittämä Maakesken raitti? Ehkä. Arvausta tukee se, että sekä nykyisellä Koivukujalla että Häkän peltoaukean kohdalla olevalla Muurahaismäentien alulla on ollut aikoinaan erisnimet. Minäkin olen joskus ne kuullut, mutta ilmeisesti ne ovat unohtuneet jo kaikilta, vai: ”Tiedätkö sinä?”

Leo Suomaa

Kuva: Kari Korpela

Lähde: http://yle.fi/alueet/lahti/2010/02/padasjokelaisille_valokuville_etsitaan_tarinoita_1461911.html