Maakesken Maa- ja kotitalousseuran uusi johtokunta aloittanut

Maakesken Maa- ja  Kotitalousseura perustettiin  Maakesken Maamiesseuran ja Maakesken Maa-ja Kotitalousnaisten toiminnan yhdistyessä 1990-luvun alussa. Samalla Maamiesseuran omistama Nuorisoseurantalo Rientola siirtyi uudelle perustetulle yhdistykselle. Rientola oli alkujaan 1922 perustetun Maakesken Nuorisoseuran suosittu kokoontumispaikka. Nuorisoseuran toiminta loppui kylällä 1970-luvulla sen liittyessä Maamiesseuraan. Rientola siirtyi silloin uudelle omistajalle 1 markan kauppahinnalla.
Maakesken Maa- ja Kotitalousseuran tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjä mukaillen koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kyläyhteisömme hyväksi, jäsenten aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän ammattitaitojensa ja –tietojensa kehittämiseksi. Seura toimii tiiviissä yhteistyössä kylän muiden järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys vuokraa Seurantalo Rientolaa, loma-asunto Kesälää Päijänteen rannalla sekä mm. pöytäryhmiä ulkojuhlien järjestämiseen. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille.
Yhdistyksen toimintaa johtaa 6-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa, erovuoroisuusperiaatteen mukaan. Seuran puheenjohtajana toimii Jussi Salomäki. Johtokunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.