Maakesken kylä ry nuortuu

Maakesken Kyläyhdistys ry ja Maakesken Maa- ja kotitalousseura ry ovat yhdistyneet yhdeksi yhdistykseksi Maakesken Kylä ry:ksi. Maakesken Kylä ry piti järjestäytymiskokouksensa torstaina 7.3.2019. Samalla hyväksyttiin kylän toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Ennen varsinaista kokousta jaettiin vauvaraha Heli ja Pasi Ojalalle, jotka olivat paikalla Urho-vauvansa kanssa.

 

Maakesken Kylän hallitukseen valittiin Heli Ojala, Anna Roth-Helleri, Maija Ojala ja Jussi Salomäki sekä varajäseniksi Elina Luukka ja Marja Mononen. Puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Ojala, joka lupautui toimimaan puheenjohtajana syyskokoukseen asti.

Vuoden 2019 aikana Maakesken kylä ry haluaa aktiivisesti olla kaikkien kyläläisten yhdistys ja tarjota kyläläisille ja kesäasukkaille mahdollisuuden tutustua toisiinsa järjestämällä erilaisia yhteisiä aktiviteetteja. Viestinnässä käytetään kylän kotisivuja, www.maakeski.fi, sekä ilmoitustauluja ja keväällä jaetaan kaikkien postilaatikkoon vuoden 2019 toimintakalenteri.

Rientolan käyttöä kylän yhteisenä kohtauspaikkana lisätään. Sunnuntaisin järjestettävän tuolijumpan ja tanssiliikunnan lisäksi syyskaudesta tarjotaan äiti/lapsi joogaa ja sählyä nuorisolle.

Kokouksessa valittiin myös vuoden 2019 työryhmät kehittämään ja toteuttamaan historiapolun suunnittelua, Rientolan ympäristön kehittämistä, ensisijaisesti pikku lasten kiipeilytelineellä, sekä ravintolatoiminnan kehittämistä. Kylän ympäristön ja siisteyden kehittämiseen valittiin myös oma työryhmänsä.

Erityisesti  panostetaan kulttuuri- ja liikunta-aktiviteettien lisäämiseen.