Maakesken kylä ry kevätkokous la 28.5.2022 klo 12

Maakesken kylä ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Rientolassa lauantaina 28.5.2022 klo 12. Kokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Maakesken kylä ry:n hallitus