Liikkuva senioripiste Maakesken Rientolassa 8.1.2024

Liikkuva senioripiste Maakeskessä 8.1.2024

 

Maanantaina päivällä pysähtyi liikkuva senioripiste Maakesken Rientolassa. Liikkuvan senioripisteen toiminnasta vastaa Lahden lähimmäispalvelu ry yhteistyössä P-H Hyvinvointialueen kanssa. Liikkuva senioripiste kohtaa ikääntyneitä heidän omassa asuinympäristössään ja liikkuu siksi eri puolille toiminta-aluetta, tällä kertaa jalkautumiskohteena oli Maakesken kylä. Pisteellä jaettiin monipuolista tietoa hyvinvointialueen palveluista ja eri tahojen tarjoamista mahdollisuuksista mielekkään ja merkityksellisen elämän tueksi. Lisäksi käytiin kiintoisia keskusteluja ikääntyneille tarjottavista palveluista, toiminnan tavoitettavuudesta ja keskusteltiin omaishoidon järjestämisestä ja tukitoimista.

Liikkuvan senioripisteen puolesta Maakeskessä tavattavissa olivat Inka Tiainen, Sarianna Tapaila, Jukka Sinisalo ja Jaana Moilanen. Inka Tiainen toimii PH Hyvinvointialueella ja Liikkuvalla senioripisteellä, Sarianna Tapaila Lahden lähimmäispalvelu ry:ssä ja Liikkuvalla senioripisteellä, Jukka Sinisalo PH Hyvinvointialueella ja Ikääntyneiden etsivätyössä ja Jaana Moilanen PH Omaishoitajissa. Lisätietoa liikkuvasta senioripisteestä saat facebookista (fecebook.com/liikkuvasenioripiste) tai sarianna.tapaila@lahdenlahimmaispalvelu.fi.

Seuraava Liikkuvan senioripisteen pysäkki Maakeskessä on keväällä 2024, huhti-toukokuulla. Seuraa ilmoittelua ja osallistu pysäkille!